Phương thức vận chuyển

1. Phạm vi giao hàng:

  • Miền Nam bao gồm khu vực
  • Miền Bắc bao gồm khi vực

       – Hà Nội

       – Hải Phòng

       – Hưng Yên

       – Quảng Ninh

       – Bắc Ninh

       – Hải Dương

2. Quy định thời gian giao hàng:

  • Nhà phân phối: phục vụ giao hàng 6 ngày trong tuần (trừ chủ nhật, ngày Lễ, Tết)
  • Đại lý: phục vụ giao hàng 7 ngày trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)

3. Quy định phí giao hàng:

  • Đơn hàng tối thiểu từ 3 bình trở lên, giao hàng miễn phí ( giá trên không bao gồm từ tầng 3 trở lên )
  • Giá ký quỹ vỏ bình: 50.000 VNĐ/bình.